Om tjänsten

På Betygskriterier.se kan vem som helst söka och hitta information och betygsmatriser för gymnasieskolornas ämnen och kurser. Det går också att spara betygsmatriser under en begränsad tid, som går att dela med sig genom länkar.

För abonnenter erbjuds en bredare funktionalitet. Du kan läsa mer om det här.

Bakgrund

Betygskriterier skapades 2016 av en gymnasielärare (ämne: programmering) i syfte att snabbare och lättare kunna hantera betygsmatriser för elever. Tjänsten fanns då på kunskapskrav.se och fick så småningom många återkommande besökare. År 2022 påbörjades uppgraderingen till betygskriterier.se med ett modernare gränssnitt och bredare funktionalitet, året därpå fulländade vi flytten.

Idag har vi över tusen användare per dygn. Vi eftersträvar att erbjuda en så smidig och tillförlitlig tjänst för skolor, lärare och elever som möjligt, så att ni kan fokusera på lärandet.

Betygskriterier utvecklas och tillhandahålls av det svenska företaget Vugustus.

Vad är en betygsmatris?

En betygsmatris är en tabell var i betygskriterier för en kurs ligger uppdelade efter gällande betygsskala. Detta underlättar möjligheten att kontinuerligt uppdatera en elevs kunskaper samt att lätt kunna överskåda dessa.

Se exempelvis Betygsmatris för Matematik 1a.

Användning

Innan du använder dig av betygsmatriserna så bör du säkerställa när informationen är hämtad och bekräfta informationen genom att jämföra med skolverkets hemsida. Nedan beskrivs användningen kopplat till de källkritiska kriterierna.

Äkthet

Observera att Betygskriterier.se varken ägs eller underhålls av skolverket eller någon annan myndighet.

Tid

Information hämtas under oregelbundna intervaller och kan skilja sig mellan olika skolnivåer, när informationen senast hämtades kan du se på framsidan.

Beroende

All information om ämnen och kurser kommer från skolverkets öppna data.

Delar av denna data innehåller mänskliga formateringsfel, detta påverkar ibland betygsmatriserna. Typiska fel är avsaknad av punkt för att avsluta meningar samt inkonsekvent användning av HTML-taggar, dessa rättas till automatiskt. Fel som inte rättas till är exempelvis avsaknad eller dubbletter av vissa ord i annars identiska betygskriterier.

Således finns det ingen garanti för att alla betygsmatriser stämmer. Inga betygskriterier undgås helt, men ibland kan de exempelvis hamna på fel rad.

Tendens

Ändamålet med tjänsten är att underlätta arbetet för lärare såsom elever. Detta genom att tillgodose betygsmatriser för kurser samt möjligheten att interaktivt uppdatera och följa enskilda elevers progression.